Instituteofdevelopmentcitizen http://idc6653.siam2web.com/

 

ข่าวพลเมือง 

กม.คลื่นความถี่ จ่อใช้บังคับ หลัง สว.ยกมือผ่าน
สื่อภาค ปชช. ดิ้น "ถวายฏีกา" ก่อนถูกยึดสถานี

ตามคาด "สว." ผ่าน กม.องค์กรจัดสรรคลื่น 82 ต่อ 4เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน ความหวัง ปชช."เร่งล่ารายชื่อถวายฎีกา" ดีเดย์ยื่นต่อราชเลขาธิการ วันจันทร์ที่ 22พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาลศิริราช และต่างจังหวัดยื่นผ่านผู้ว่าราชการ วันนี้ (15 พ.ย.) วุฒิสภามีมติเห็นชอบ กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงปรมาภิไธยภายในวันที่ 25 พฤศจิกายนศกนี้ทางด้าน สว. ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการออกกฎหมายดูเหมือนบีบคั้นในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ "ตัดหน่วยความมั่นคงออกจาก กสทช."สำหรับเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขใน 5 ประเด็น คือ 1.จำนวนกสทช.ให้กลับไปมี 11 คน จาก 15 คน 2.โครงสร้างของกสทช.ให้ตัดสัดส่วนตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงและการบริหารราชการออก
      3.คุณสมบัติ เรื่องอายุ กสทช.กำหนด 35-70 ปี
      4.ให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยธุรการในการ และ
      5.ให้รัฐวิสาหกิจนำรายได้จากผลประกอบการที่ได้รับส่งให้กสทช.เพื่อส่งเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 3 ปี


                         Thailand Tours ธวัชชัย บวรวนิชยกูร                     Vietnam Tours คำนูณ สิทธิสมาน                 Cambodia Tours ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล 
                        
  

     นายธวัช บวรวนิชยกูร ส.ว.สรรหา กล่าวว่าการที่ประเทศไทยมีการใช้คลื่น 3 จีล่าชิ้ออกไปทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสเป็นอย่างมากเพราะศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองมาแล้วว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ไม่สามารถดำเนินการเปิดประมูล 3 จีได้ต้องรอ กสทช.เท่านั้นจึงอยากสอบถามว่า ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วจะมีกสทช.เข้ามาทำงานเมื่อไหร่นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา กล่าวว่าตอนนี้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้เสมือนเป็นการบีบบังคับให้วุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบให้ได้เพราะถ้าไม่ผ่านก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สงสัยมากที่สุด คือการตัดสัดส่วนบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านความั่นคงของรัฐออกไปในสัดส่วนขอ
งกสทช. เพราะการทำงานจริงของกสทช.ย่อมมีความจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐไม่รู้ว่าผู้ร่างกฎหมายกำลังกลัวอะไรอยู่หรือไม่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา กล่าวว่าไม่ต้องการให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ามาทำหน้าที่สรรหาบุคคลเข้ามาเป็นกสทช.เพราะเป็นการสร้างภาระงานให้สำนักงานฯมากเกินไปเนื่องจากต้องมารับภาระการรับขึ้นทะเบียนของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดในการส่งชื่อบุคคลเข้ามารับการสรรหากสทช.ส่งผลให้ภาระงานมากเกินไปโดยไม่จำเป็นทำให้สำนักงานฯต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหารมากเกินไป ที่สำคัญหวั่นเกรงว่าสำนักงานฯจะต้องเข้ามาเป็นจำเลยในอนาคตหากมีฝ่ายหนึ่งใดที่ไม่ได้รับการสรรหา กสทช.โดยอ้างกระบวนการสรรหามิชอบและไปฟ้องร้องต่อศาลทำให้หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นของสำนักงานมีประสิทธิภาพขาดหายไปนายอนันต์ วรธิติพงศ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะ กมธ.ชี้แจง ว่า
การกำหนดให้สำนักงานเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสรรหากสทช.เพราะจะให้ความเป็นกลางมากกว่าองค์กร
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมั่นใจว่า จะสามารถสรรหา
กสทช.ได้ภายใน 180 วันอยากให้ดูตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในอดีตที่ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ(กสช.) ได้นายอนันต์ กล่าวว่าสำหรับการตัดสัดส่วนของบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของรัฐกมธ.ร่วมกัน ก็ไม่ได้ตัดออกไปจากสารบบเสียทีเดียว แต่ในมาตรา 48เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นั้นได้กำหนดให้
กสทช.รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมไปถึงต้องคำนึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจำเป็นด้วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงยังคงมีส่วนร่วมอยู่ส่วนว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล นายกสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภาเปิดเผยว่ากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ทั้งระบบโดยการผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้สะท้อนให้เห็นกระบวนการยึดกุมอำนาจของมือที่มองไม่เห็นและการปรับเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายครอบงำองค์กรอิสระกับนโยบายผูกขาดกิจการในมือสัมปทานต่อไปภาคประชาชนไม่อาจเข้าถึงสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ได้เพราะกม.ปิดกั้นในทุกช่องทางตั้งแต่เริ่มแรกของกระบวนการสรรหาจนกระทั่งการจัดสรรคลื่นความถี่ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพ สอทช. จะเปิดที่ทำการสมาคมในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา08.00 - 17.00 น. ให้สมาชิกทั่วประเทศ แวะเวียนไปสอบถามข้อมูล
และแลกเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิของภาคประชาชน

เรียกประชุมด่วนกก.บริหาร สมค.สภาองค์กรวิชาชีพ
สอทช เตรียมเข้าชื่อ"ยื่นถวายฎีกา"หยุด กม.คลื่นความถี่

"วุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์" เลขานุการสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรศัพท์ภาคประชาชน หรือ สอทช.เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 สมาคม สอทช.เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เต็มคณะ 30 คน ในเวลา 13.00-17.00น. ณ โรงแรมออลซีซัน โกลออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกดับเพลิงสุทธิการ (ใกล้ตึกชัยสำนักงานเก่าของดีแทค)ในการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจะเป็นการปฐมนิเทศคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งมี "สรายุทธ์บุญเลิศกุล" นั่งตำแหน่งนายกสมาคม ที่มีผู้ช่วยเป็นอุปนายกในด้านต่าง ๆถึง 20 ตำแหน่ง นับได้ว่าเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการสื่อสารมวลชนที่มีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่แล้ว
การประชุมในวันดังกล่าว จะมีการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสมาคมในปี 2553 -2555
เพื่อวางแนวทางไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำงานทางด้าน "ศิริลักษณ์ แก้วกียูร"อุปนายกด้านการบริหารสวัสดิการสื่อภาคประชาชนได้เปิดเผยว่าขณะนี้นายกสมาคมได้มอบหมายให้ประสานงานกับคณะทำงานจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสื่อภาคประชาชนเพื่อเร่งจัดหางบประมาณเพื่อเตรียมการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสื่อวิทยุภาคประชาชนอย่างเป็นระบบโดยคาดกว่าภายในเดือนธันวาคม ศกีนี้คณะทำงานจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ดังนั้นอยากให้ผู้ประกอบการวิทยุ รักษาสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก สอทช.
เพื่อประโยชน์ในการใช้สวัสดิการที่ทางสมาคมจัดให้สำหรับสมาชิก สอทช. หากประสงค์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันประชุมดังกล่าวจะต้องแจ้งรายชื่อล่วงหน้าที่สายด่วน โทร. (089) 4818-8181หากไม่แจ้งรายชื่อจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่สามารถติดตามรับฟังผลการประชุมทางเว็บไซต์ของสมาคม

เปิด "บ้านใหม่ สอทช." รับมือ "กม.องค์กรจัดสรรคลื่น"
บริการสมาชิกขอคำปรึกษา และหารือข้อกฎหมาย
ประเดิมเสาร์ที่ 20 พ.ย. ตั้งวงวิพากษ์ กม.ใหม่

"วุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์"เลขานุการสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานสมาคม สอทช. พร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกแล้วโดยจะเปิดทำการในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.สำหรับสำนักงานถาวรของสมาคม สอทช. ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อยู่ปากซอยสามัคคี 18สามารถเข้าทางถนนประชาชื่น (ม.ธุรกิจบัณฑิต) หรือเข้าทางถนนติวานนท์หรือถนนแจ้งวัฒนะ การเดินทางสะดวกสบาย


                                                                    
        
           
     วุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์
    เลขานุการสมาคม สอทช.

 
 

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 11,572 Today: 4 PageView/Month: 97

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...