Instituteofdevelopmentcitizen http://idc6653.siam2web.com/

             เปิดตัว "สถาบันพัฒนาพลเมือง"โชว์เครื่องหมาย "สพม."
     "ธกร วรรณทวี"อุปนายกด้านบริการสถาบันพัฒนาพลเมืองเปิดเผยว่าหลังจากนายกสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน(สอทช.)คนใหม่"สรายุทธ์ บุญเลิศกุล"ได้มอบภารกิจในการบริหารสถาบันพัฒนาพลเมืองเพื่อเป็นสื่อกลางของภาคประชาชนในการทำความเข้าใจต่อบทบาทสื่อภาคประชาชนที่ต้องธำรงและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาพลเมืองโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองและการปกครองเข้ามาทำหน้าที่ในการวางแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาพลเมืองให้เป็นองค์กรการเมืองภาคประชาชนที่สนับสนุนโดยสื่อภาคประชาชนโดยเป้าประสงค์หลักของสถาบันพัฒนาพลเมือง คือการสร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองต่อการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติโดยไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของฝ่ายใด พร้อมกันนี้จะเปิดรับสมัครสมาชิกสถาบันพัฒนาพลเมืองเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้ง"สภาพัฒนาพลเมือง"ในโอกาสต่อไป สำหรับสถาบันพัฒนาพลเมือง(สพม.)ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of development citizen(IDC)โดยมีสัญลักษณ์เป็นภาพ"ช้าง"ที่ประกอบด้วยธงไตรรงค์ของชาติไทย"วัด"และ"อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"มีความหมายว่า"การพัฒนาพลเมืองนั้นอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยช้างเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นเป็นชาติไทยที่มีเกียรติภูมิที่เป็นเอกราชมาช้านานและเป็นราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาชาติไทยสู่ความเป็นราชอาณาจักรไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักยึดโยงสูงสุดทางจิตใจและมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหางเสือนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสถาพร"โดยสัญลักษณ์ของ สพม.เป็นการออกแบบของศิลปิน"มาวิน,หนุ่มก้อง,สุชาติ พรมมี"ดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"สถาบันพัฒนาพลเมือง"จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของความเจริญรุ่งเรืองและสถาพร ภายใต้สโลแกน สพม.

                       ส.คือ การรวมกันสร้างอิสระแห่งจิตวิญญาณสาธารณะของพลเมือง
                       พ.คือ การพัฒนาองค์ความรู้ของภาคพลเมือง
                       ม.คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของประเทศโดยพลเมือง
 

         
 
                                                              

                                       ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล                         ธกร วรรณทวี
                                                  นายกสมาคม สอทช.
                                                    อุปนายก สมาคม สอทช.  

   

 

 

 

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 11,575 Today: 4 PageView/Month: 100

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...